UnngåSmitte.no

Her finner du gode råd for å utføre godt smittevern i hverdagen.

UnngåSmitte.no samler og forenkler informasjon du trenger å ha om smitte for å unngå koronaviruset, og gir hjelp til å takle den nye hverdagen. Målet er å øke forståelsen av enkelt smittevern og tydeliggjøre myndighetenes anbefalinger og tiltak. Her kan du også finne informasjon om brakkesyke, og dele dine råd og tips for å unngå motløshet.  

Denne nettsiden er et samarbeid mellom personer fra fagmiljøene helse, visuell kommunikasjon og illustrasjon.


Her er svar på mange spørsmål om corona-pandemien

Trenger du informasjonsmasteriell?
Det blir viktig i den tiden som kommer at vi jevnlig får en påminnelse om viktigheten av det vi gjør. Vi har laget plakter, flyvere og rollups som kan brukes i hverdagen.


Håndhygiene

Det er som regel på hendene man har smittestoffet. Etter å ha tatt seg selv i ansiktet hvis man selv er smittet, eller å ha tatt på gjenstander som andre smittede har tatt på, bringes smitten videre. Bakterier og virus er usynlige for det blotte øye.


Håndvask

1. Fukt hendene med vann

2. Tilfør tilstrekkelig såpe til å dekke begge henders overflater

3. Gni håndflatene mot hverandre

4. Gni hendenes håndflater, både innside og utside, med flettede fingre

5. Gni baksiden av fingrene mot motsatt håndflate

6. Grip en tommelen og gni med roterende bevegelser, deretter den andre tommelen

7. Gni fingrene på den ene hånden inni håndflaten på motsatt hånd med roterende bevegelser, deretter andre hånd

8. Vask håndleddene på begge hender

9. Skyll hendene godt i rennende vann

10. Tørk hendene godt

11. Bruk håndkle eller tørkepapiret til å skru av vannet

12. Ferdig!


Hånddesinfeksjon

1. Tilfør tilstrekkelig mengde desinfeksjonsmiddel til å dekke begge hendene

2. Lukk igjen flasken

3. Fordel desinfeksjonsmiddelet på alle overflatene av hendene, forside, bakside og håndledd

4. Husk fingrene, mellom fingrene, utside og innside, og hele tommelen


Hoste

Unngå å hoste eller nyse fritt ut i luften. Bruk helst et engangs tørkepapir eller papirlommetørkle og host inn i det, kast det etter bruk og utfør håndhygiene. Ved å hoste i et engangs papirlommetørkle vil bakteriene som er i spyttet du hoster ut, komme i papiret og bli kastet etterpå. Husk at du også må utføre håndhygiene etter at du har hostet, noe kan også komme på hendene dine.

Ved mangel på tørkepapir kan albuekroen brukes. Husk at du må legge genseren til vask når du kommer hjem, eller vaske albuekroken hvis du ikke har på genser.

1. Valget er å hoste i et papir

2. Valget er å hoste i albuekroken

Visste du at..

Tall og fakta


4,6 %


av testede personer tester positivt for Corona

500 000 

tror de har vært coronasmittet

31 %

opplever nåværende livssituasjon og hverdag som psykisk belastende

60 %

er bekymret for eldres slekters helse som følge av corona-pandemien

VÅR FELLES DUGNAD:

Mange bidrar til den nasjonale dugnaden, også fra underholdningsbransjen


Berrum & Beyer – Såpe såpe
Her er sangen du skal synge når du vasker hendene. Se filmen her

Ola Halvorsen gir sine korona-tips
Se filmen her

Trenger du å snakke med noen finnes det flere hjelpetelefoner du kan ta kontakt med: