Om oss

UnngåSmitte.no er et samarbeid mellom personer fra fagmiljøene helse og grafisk design. Målet er å øke folks forståelse av enkelt smittevern og myndighetenes anbefalinger og tiltak mot Koronaviruset. I tillegg er målet å bidra med forslag til hvordan dagene med skolestenging og hjemmekontor kan blir enklere, sånn at vi kan unngå motløshet og brakkesyke. Mye av informasjonen på denne siden er hentet fra offentlige nettressurser, som blant annet Folkehelseinstituttet og NRK.

Ansvarlige redaktører 
Borghild Løyland og Ida Hellum Sandbekken

Borghild Løyland er psykiatrisk sykepleier og førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hun har en PhD fra Institutt for Klinisk medisin ved Rikshospitalet, UIO.  Hun har jobbet med forskning om infeksjonsforebygging i et interdisiplinært team på Columbia University i New York fra 2013-2015. Hun har publisert fire artikler om håndhygiene og infeksjonsforebygging fra studier gjort på barnesykehus i New York og på sykehjem Oslo og Akershus.

Ida Hellum Sandbekken er utdannet sykepleier og jobber som universitetslektor. Hun har klinisk arbeidserfaring fra akuttmottak og legevakt. Hun er emneleder for faget Mikrobiologi og smittevern, ved Bachelorprogrammet i sykepleie ved OsloMet. Hun har hatt flere samarbeidsprosjekter med Borghild Løyland, blant annet innen smittevern og håndhygiene.

Ansvarlige for kreativ utforming og kommunikasjon
Aurora Bjørseth og Miksmaster Creative

Aurora Bjørseth har vært illustratør på disse nettsidene. Hun går nå på videregående skole i Oslo og ønsker i fremtiden å utdanne seg til Illustratør.

Miksmaster Creative er ansvarlig for prosjektledelse, design og oppsett av disse sidene. Vi satser på å rendyrke det vi er aller best til: Vi leter etter de beste løsningene innen design og visuell kommunikasjon. For å få til dette, nyter vi godt av medarbeidere med kunnskap og erfaring fra musikk, film, kunst, bokutgivelser og fotografering, samt ledelse, salg, strategi, forretningsutvikling og rådgiving. Vi lever av å skape holdnings- og atferdsendring hos dine kunder, og dermed flytte varer, skape relasjoner eller knytte sterkere bånd. Vi trekker på vår bakgrunn, erfaring og kunnskap fordi vi vet det vil skape bedre kommunikasjon.

www.miksmaster.no

Kontakt oss gjerne!
Vi setter pris på tilbakemeldinger og tips.

Tips og innspill til innhold:
borghild@unngasmitte.no
ida@unngasmitte.no

Innspill til design:
brita@unngasmitte.no
nora@unngasmitte.no

%d bloggarar likar dette: