Håndhygiene for å bryte smittekjeden

De enkleste tiltaket du kan iverksette for å hindre at du blir smittet av Covid-19 er at du vasker hendene dine riktig og ofte nok. Avdelingsdirektør i folkehelseinstituttet Line Vold, sa i et innslag på NRK den 24. mars at de eneste av dagens anbefalte tiltak hun var sikker på at FHI fortsatt kom til å foreslå om et halvt år, var å vaske hendene og hoste inn i et papir eller i armkroken. 

Når du vasker hendene, brytes smitteveien. Det er som regel på hendene man har smittestoffet, for eksempel etter å ha tatt seg selv i ansiktet hvis man selv er smittet, eller å ha tatt på gjenstander som andre smittede har tatt på. Derfor er det viktig å vite hvordan man utfører riktig håndhygiene.  


Riktig håndhygiene krever:

At man bruker tilstrekkelig mengde såpe eller desinfeksjonsmiddel

At det gnis på alle flater 

At man bruker tilstrekkelig tid (min. 40 sekunder ved vask, og min. 20 sekunder ved håndsprit)

At hendene ikke forurenses på ny ved at du skrur igjen krana eller lukker igjen lokket etter at du har blitt ren 

Du skal utføre håndhygiene: 

Før du skal ut, for å beskytte andre. Etter kontakt med andre eller ting andre har tatt i, for å beskytte seg selv. I disse koronatider bør du huske å vaske hendene dine med en gang du kommer inn i huset ditt. Det er også veldig viktig å vaske hendene før du spiser og etter toalettbesøk.

Håndvask og hånddesinfeksjon er like effektivt, når det gjøres riktig, ved de fleste bakterier og virus. Håndvask skal utføres når hendene er synlig skittene, eller når man er redd for få smitte fra diaré. Håndvask fungerer mekanisk ved å løse opp mikroorganismene og løsne skitt fra hendene, for deretter å skylle alt vekk. Håndvask har derfor effekt på alle mikroorganismer. Hånddesinfeksjon er raskere og enklere å utføre, og tar minimum 20 sekunder å utføre, mens håndvask krever at du bruker minimum 40 sekunder. I tillegg er hånddesinfeksjonen tilsatt fuktighetsgivende middel og gjør at hendene blir mindre tørre. Likevel fungerer ikke hånddesinfeksjon mot alle mikroorganismer. Hånddesinfeksjon fungerer annerledes enn håndvask, ved at desinfeksjonsmiddelet dreper mikroorganismene på hendene. 

Det er viktig å bruke fuktighetskrem hvis man lett får tørre hender, fordi sår og oppsprukken hud kan være inngangsport for bakterier og virus, og dermed gi infeksjoner. 

Det er også en fordel å ha korte negler, ikke bruke ringer eller armbånd, fordi bakterier og virus trives og fester seg i alle kriker og kroker. Der vil de formere seg, og du kan raskt få det i deg. 

Håndvask – steg for steg:

Under ser dere bilder med tekst, som viser hvert steg i hvordan man skal vaske hendene riktig, og hvordan man skal bruke hånddesinfeksjon riktig. 

1. Fukt hendene med vann

2. Tilfør tilstrekkelig såpe til å dekke begge henders overflater

3. Gni håndflatene mot hverandre

4. Gni hendenes håndflater, både innside og utside, med flettede fingre

5. Gni baksiden av fingrene mot motsatt håndflate

6. Grip en tommelen og gni med roterende bevegelser, deretter den andre tommelen

7. Gni fingrene på den ene hånden inni håndflaten på motsatt hånd med roterende bevegelser, deretter andre hånd

8. Vask håndleddene på begge hender

9. Skyll hendene godt i rennende vann

10. Tørk hendene godt

11. Bruk håndkle eller tørkepapiret
til å skru av vannet

12. Ferdig!

Hånddesifisering

1. Tilfør tilstrekkelig mengde desinfeksjonsmiddel til å dekke begge hendene

2. Lukk igjen flasken

3. Fordel desinfeksjonsmiddelet på alle overflatene av hendene, forside, bakside og håndledd

4. Husk fingrene, mellom fingrene, utside og innside, og hele tommelen

Hoste

1. valget er å hoste i i et papir

2. valget er å hoste i albuekroken

Unngå å hoste eller nyse fritt ut i luften. Bruk helst et engangs tørkepapir eller papirlommetørkle og host inn i det, kast det etter bruk og utfør håndhygiene. Ved å hoste i et engangs papirlommetørkle vil bakteriene som er i spyttet du hoster ut, komme i papiret og bli kastet etterpå. Husk at du også må utføre håndhygiene etter at du har hostet, noe kan også komme på hendene dine. 

Ved mangel på tørkepapir kan albuekroen brukes. Husk at du må legge genseren til vask når du kommer hjem, eller vaske albuekroken hvis du ikke har på genser.


Trenger du informasjonsmateriell?

Det blir viktig i den tiden som kommer at vi jevnlig får en påminnelse om viktigheten av det vi gjør. Vi har laget plakter, flyvere og rollups som kan brukes i hverdagen.


%d bloggarar likar dette: