Hensikten med denne nettsiden

Denne nettsiden er ment som et bidrag til at folk på en enkel måte skal kunne lære litt om smittevern og være en nettside som publiserer forskningsbasert informasjon for å unngå smitte. Nå er hele verden rammet av en pandemi, og sykdommen Covid-19 har allerede, eller vil komme til å endre livene våre. Helsemyndighetene har sammen med regjering og Storting innført mange restriksjoner for hva vi kan gjøre og hvor vi kan være. Det er ikke alltid like enkelt å forstå hvorfor tiltakene er iverksatt, eller hvordan man skal praktisere reglene. Denne siden har derfor som hensikt å bidra til at myndighetenes anbefalinger blir enklere å forstå og å utføre for folk flest. 

%d bloggarar likar dette: