Svar på fleip eller fakta quizen

Her finner du svarene på påstandene. Vi har lagt inn en begrunnelse for alle påstandene, så vi håper at du kan lære litt av de. Noter hvor mange riktige du får, og få en tilbakemelding på hvor mye du kan nederst på siden.


Spørsmål 1:
Håndhygiene er det tiltak som alene reduserer mest smitte

Smitte overføres som regel fra hendene våre og inn i nese eller munn. Å ha rene hender vil forhindre at smitten kommer inn i kroppen vår når vi tar oss i ansiktet. 


Spørsmål 2:
Å hoste i et papir gjør at færre bakterier sprer seg i luften

Ved å hoste i et engangs papirlommetørkle vil bakteriene som er i spyttet du hoster ut, kommer i papiret og bli kastet etterpå. Husk at du også må utføre håndhygiene etter at man har hostet. 


Spørsmål 3:
Håndsprit fungerer bedre mot bakterier enn håndvask?

Korrekt utført håndvask og hånddesinfeksjon fjerner de aller fleste bakterier like effektivt. 


Spørsmål 4:
Håndsprit fungerer ikke mot alle virus og bakterier?

This image has an empty alt attribute; its file name is riktig_feil-01.png

Det er enkelte mikroorganismer håndspriten ikke tar knekken på. Dette gjelder for eksempel et virus som gir omgangssyke, norovirus. Hånddesinfeksjon har god effekt mot koronaviruset. 


Spørsmål 5:
Man blir tørr på hendene av å bruke sprit?

De fleste hånddesinfeksjonsmiddel inneholder i dag også glycerin, dette er et fuktighetsgivende middel. Håndvask med såpe, fører i større grad til tørrere hender. 


Spørsmål 6:
Fuktighetskrem er ikke nødvendig for å hindre smittespredning

Å unngå tørre hender er med på å hindre at man får sår som bakteriene kan sette seg i. 


Spørsmål 7:
Klær kan aldri spre smitte

Det å for eksempel ta offentlig transport kan gjøre at man tar med seg bakterier eller virus hjem på buksa si. Man bør derfor noen ganger legge enkelte klær direkte i vaskemaskinen når man kommer hjem. 


Spørsmål 8:
Det er unødvendig å ta av seg yttertøy i gangen for å hindre smittespredning

Å la ytterklær og sko ligge igjen i gangen, hindrer at eventuelle bakterier og virus blir tatt med inn i resten av huset. Dette kan hindre smittespredning. 


Spørsmål 9:
Å slutte å ta seg i ansiktet kan redusere smitte

Som nevnt overføres ofte smitte til personer ved at de har bakterier eller virus på hendene og tar seg ved munn eller nese. Å unngå å ta seg mye i ansiktet, kan derfor redusere smitte.


Spørsmål 10:
Ved synlig møkkete hender må man bruke håndvask

Hånddesinfeksjon fjerner ikke bakterier, virus eller skitt. Da må man bruke håndvask for å gni av, mekanisk fjerne, både skitt, bakterier og virus. 


Spørsmål 11:
Hånddesinfeksjon tar kortere tid enn håndvask

Å gjennomføre riktig hånddesinfeksjon tar 20-30 sekunder, mot 40-60 sekunder for en korrekt utført håndvask. 


Spørsmål 12:
Håndvask og hånddesinfeksjon fungerer på samme måte, begge dreper mikroorganismene

De mekaniske bevegelsene ved håndvask løser opp mikroorganismene og løsner skitt fra hendene, som deretter skylles vekk. Hånddesinfeksjon dreper bakteriene eller viruset, men fjerner de ikke fra hånden. 


Spørsmål 13:
Jeg kan bruke hansker i stedet for å vaske hendene

Hanskebruk kan ved manglende kunnskap om bruk, gi en falsk trygghet. Å bruke hansker gjør ikke at man kan unngå å vaske eller sprite hendene. En hanske blir like lett skitten, og overfører smitte like lett som en hånd uten hanske. 


Spørsmål 14: Når jeg er i hjemmekarantene kan jeg ikke gå ut av huset mitt

Du kan gå ut, men du må holde god avstand til andre. Du kan også gå på butikken eller apotek hvis du har helt nødvendige ærender. 


Spørsmål 15:
Hvis jeg bare er litt syk, kan jeg leve som normalt

Flere opplever svake eller nesten ingen symptomer i starten av forløpet til coronaviruset. Dette betyr ikke at du ikke kan smitte andre. Ved det minste symptom, hold deg hjemme. 


Spørsmål 16:
Friske barn kan leke sammen i små grupper

Barn trenger å sosialiseres med andre barn. Derfor kan barn leke med hverandre i små grupper. Lær barnet opp i god håndhygiene etter endt lek, for å redusere smitterisiko. 


Spørsmål 17:
Jeg er ikke i risikogruppen, da trenger ikke jeg å følge alle disse tiltakene

Selv om du har mindre sjanse for å bli veldig syk, vil du likevel smitte andre like lett. Hvis du unngår å bli smittet, unngår du også at flere andre blir smittet, som igjen kan smitte andre, noen av disse kan være i risikogruppen og vil ikke tåle infeksjonen. 


Spørsmål 18: Det holder å vaske overflater og dørhåndtak med såpevann og microfiberklut, for å fjerne bakterier

Som med håndvask, vil mikrofiberklut og såpevann mekanisk fjerne bakteriene eller virus fra overflater og håndtak, og dette er derfor tilstrekkelig. Husk å vaske kluten på 90 grader etterpå. 


Spørsmål 19:
Klemming fører ikke til smitte

Ved klemming er munn og nese området veldig nærme et annet menneske. Det er stor sjanse for at man har bakterier eller virus der, om man er syk. Ved klemming vil bakterier og virus lett kunne overføres fra en syk person sitt kinn, til en frisk person sitt kinn. 


Spørsmål 20:
Det er viktig å være inkluderende, og hindre at folk føler seg ensomme og alene

Å være i hjemmekarantene, isolasjon eller kun hjemmekontor reduserer våre normale sosiale relasjoner. Det er fort gjort å kjenne seg ensom når man ikke har kontakt med de man pleier. Vær inkluderende og gi glede til personer du tror kan ha den vanskelig med å være alene. 


Spørsmål 21:
Det er anbefalt for friske personer å bruke ansiktsmaske når man er ute for å hindre at man blir smittet

Myndighetene fraråder at man bruker ansiktsmaske ute i offentligheten. Grunnen til dette er at det ofte brukes feil, og man i større grad tar hendene i ansiktet, som igjen kan føre til større smitterisiko. 


Resultat

0 til 7 poeng: Flott at du ønsker å lære mer om smitte, men her har du et forbedringspotensial. Du vil ha stort utbytte av å lese litt på sidene våre. Ta quizen på nytt etter du har lest, og se om du klarer å forbedre resultatet ditt. 

8 til 10 poeng: Du kan en del, men det er fortsatt rom for forbedringer. Det er flere nyttige sider på unngåsmitte.no. Les deg opp, og forsøk gjerne å ta quizen på nytt.

13 til 17 poeng: Du kan mye! Du har forstått de grunnleggende prinsippene for smittevern, godt jobbet. Håper du finner noe nytt sidene her, som en fordypning og oppfriskning av kunnskapen. 

18 til 21 poeng: Du er helt på topp! Sørg for å spre kunnskapen din med andre for å redusere smitten blant folket. Tips gjerne venner om quizen, og se om du slår dem! 

%d bloggarar likar dette: